Målene skal være nogen, der giver mening for beboerens kompetenceudvikling på Tranegårdsvej og fremadrettet.

Målene er nogle beboeren selv sætter i samarbejde med sin vejleder.

Introduktion til Tranegårdsvej

Tranegårdsvej er et midlertidigt bofællesskab            

besættes af unge mellem 18 og 30 år, der har brug for støtte til at bo i egen lejlighed.

bestående af seks lejligheder. Lejlighederne kan

som typisk vil foregå en til to gange om ugen. Det er et

På Tranegårdsvej er der tilknyttet tre hjemmevejledere.

Der er ikke døgnbemanding, da hjemmevejlederne kun

er på Tranegårdsvej i forbindelse med vejledning af

den enkelte unge eller under fællesarrangementer.

Hver beboer får tilknyttet to hjemmevejledere og

ønskes vejledning. På Tranegårdsvej prioriteres

Formålet på Tranegårdsvej er, at hjælpe den unge med at skabe kompetencer til på

sigt, at kunne bo i egen bolig uden støtte.

krav, at beboeren gør brug af sine vejledningstimer, for at kunne bo på Tranegårdsvej.

Støtten sker via hjemmevejledning,

det højt, at både vejlederne og beboerne er fleksible

aftaler i samarbejde med vejlederne, hvornår der

i forhold til vejledningsaftaler. Dette betyder, at begge parter

møder op til den aftalte vejledning. Ydermere er der en

dette kan der godt aftales ekstra eller færre vejledningstimer.

forståelse for, at der kan være perioder, hvor beboeren har

mere brug for vejledningen end andre. I forbindelse med

Det kan være ansigt til ansigt eller foregå over telefon.

Vejledningstimerne kan ligge morgen, middag og aften.

Alle vejledere har deres egen arbejdstelefon og tjekker denne dagligt.

På Tranegårdsvej arbejdes primært med små og opnåelige individuelle mål.

Vejledningstimerne bruges generelt meget individuelt, dette kan for eksempel være:

Støtte til at arbejde med egne mål, lavet i samarbejde med dine vejledere

Støtte til at betale regninger

Støtte til at lave et budget

Støtte til at strukturere hverdagen:

Støtte til at læse post

Lave madplan

Handle ind

Rådgivningssamtaler i forhold til:

Vaske tøj

Støtte til at ringe til kommunen

Gøre rent

Det at bo alene

Studie/Arbejde

Kærester

Venner

Det at være ung

Familie

….Eller hvad der ellers foregår i dit liv