VISITATION

 

 

 

 

 

VISITATION

VISITATION

 

Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder på Østerled. Er borgeren inden for målgruppen, som er voksne udviklingshæmmede, med en vis grad af selvhjulpen hed i hverdagen, og som har brug for et begrænset antal medarbejder timer. Medarbejderne kan støtte, rådgive og vejlede til at opnå udvikling i eget liv. Den enkelte beboer skal kunne profitere af at relatere sig til et socialt fællesskab.

Ledsager benyttes efter § 78 og søges gennem sagsbehandler

Man kan rette henvendelse til sin sagsbehandler, som videresender sagen til kommunens visitationsudvalg. Ved fuld besættelse af samtlige lejligheder, er det muligt at komme på venteliste.

Inden visitationen, er den enkelte borger, altid velkommen til at besøge Østerled, med eller uden pårørende for at se om Østerled eventuelt kunne være en mulig fremtidig botilbud for den enkelte borger.